Kære fagperson

Dit Rum er et gratis, specialiseret tilbud under Socialstyrelsen. Vi samarbejder tæt med alle typer af fagpersoner for at give børn i familier med et misbrug/forbrug den bedste hjælp. Dit Rum dækker som udgangspunkt Region Hovedstaden, men tager imod familier uanset kommune.
Vi holder til i Glostrup, men Babygrupper har vi også i Hillerød og Hvidovre.


OBS! Send sikker mail til Dit Rum via sikker.ditrum@glostrup.dk

Som fagperson er du en meget vigtig brobygger til Dit Rum. Det er måske dig, der første gang hører om, at der bliver drukket lidt for meget eller brugt rusmidler i familien. Og det er dig, der kan hjælpe med at skabe kontakten til Dit Rum. Uanset om du er sundhedsplejerske, socialrådgiver, misbrugsbehandler, jordemoder eller noget femte kan du gøre en afgørende forskel for børnene i en familie, der lever tæt på misbrug.

Du er altid velkommen til at kontakte os med tvivlsspørgsmål eller for sparring.

NB! Vis gerne hjemmesiden og videoerne/artiklerne til forældre med børn, som kunne have glæde af Dit Rum. Det kan gøre vejen ind lidt nemmere.

 

Spørgsmål og svar om Dit Rum:

 

Hvad arbejder Dit Rum for?

Dit Rum arbejder for at børn, der vokser op med for meget alkohol/rusmidler i familien, får mulighed for at leve så gode børneliv som muligt. Vi har et helt særligt speciale i at levere en håndholdt indsats til nye familier – med fokus på baby og forældreskabet – i det første leveår, hvor der ofte er brug for ekstra opmærksomhed og støtte. Og i at lave legeterapi for de 2-9-årige.

Hvad er Dit Rum?

Dit Rum er et gratis, forebyggende og specialiseret tilbud under Socialstyrelsen – med dokumenteret effekt af vores indsats. Vi er 11 psykologer og familiebehandlere (primært med sundhedsplejerske- og pædagog-baggrund) i Dit Rum foruden en administrativ medarbejder, en kommunikationskonsulent og leder/projektleder.

Hvem er målgruppen?

Børn og unge mellem 0-15 år, der lever eller har levet med forældres/søskendes/nære bedsteforældres overforbrug af af alkohol, stoffer, hash eller piller (inklusive sted- og bonus-). Vi tager større søskende ind til og med 24 år.

Hvad kan Dit Rum?

Dit Rum tilbyder samtaler og især grupper for børn. Babyer følges med deres forældre (typisk mor under barslen). Vi tilbyder også familiesamtaler og netværkssamtaler – og indgår altid i tæt samarbejde med andre indsatser og instanser.

Grupperne har løbende optag og mødes hver 14. dag:

Hvornår er der tale om misbrug?

Misbruget kan være nuværende eller overstået – være stort eller lille. Forbrug kan være et andet ord for det. I Dit Rum er der ikke fokus på selve misbruget/forbruget, og vi dømmer ingen. Vi har i stedet fokus på, at få børnene til at trives så godt som muligt.

Er det overhovedet nødvendigt at behandle børn, der er vokset op med overforbrug af alkohol og rusmidler – også når det er overstået?

Ja! Børn og unge, der vokser op med for meget alkohol, hash, stoffer eller piller i familien, er i højrisikozonen for at mistrives senere. Det kan være i form af psykiske problemer, problemer med selvværd, relationer og skolegang/uddannelse. Overforbruget i familien er ofte et livsvilkår (mindst 2 ud af 3 får tilbagefald til misbrug efter behandling, viser tal fra KL). En vigtig beskyttende faktor for børn er at tale om det!

Kan Dit Rum supplere andre indsatser?

Ja, Dit Rums tilbud kan altid supplere andre indsatser i kommunen og kan derfor sagtens være et supplement til familiebehandlingen i Familiehuset eller andre typer foranstaltninger/forbyggende tilbud. I Dit Rum sørger vi for at koordinere med igangværende tilbud, inden vi starter et barn op.
Ring til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi er det rette tilbud til et barn/familie, du kender.

Er det nemt at henvise?

Ja! Alle kan henvise – og børn og forældre kan også selv henvende sig.
Ring og snak med os, hvis du er i kontakt med en familie/et barn, der kan have brug for hjælp. Hvis du får et samtykke og et telefonnummer, kontakter vi gerne selv den pågældende forælder og inviterer på en uforpligtende kop kaffe.
Vi tager os af visitation og afdækning, når vi først har kontakt, og er familien ikke kommet til det rigtige sted, sørger vi for at hjælpe den videre.

Har et forløb i Dit Rum effekt?

Ja! Dit Rum er blevet løbende evalueret de sidste 8 år og kan blandt andet dokumentere rigtig god effekt på trivslen via WHO’s trivselsindex (Rambøll og Socialstyrelsen).

Hvem står bag Dit Rum?

Dit Rum er finansieret af Socialstyrelsens midler afsat på Finansloven – men projektejes af Glostrup Kommune. Derudover indgår Dit Rum i et partnerskab med 5 andre kommuner (Hvidovre, Albertslund, Høje Taastrup, Hillerød og Gentofte), Region Hovedstadens Familieambulatorium, KABS Stjernevang og Realize konsulenthus.

Hvor ligger Dit Rum?

Bakken 1 i Glostrup – i et hyggeligt hus med have, legeplads og bålhytte.

 

—————————————

 

Viden er guld

 

Du kan få nyeste viden fx resultater af studier, fakta om misbrug, eksempler på børns adfærd og meget andet i vores lille vidensbank.

Under Anbefalinger, foldere og andet materiale, kan du blandt andet finde foldere om alle vores grupper – og UngeEksperternes anbefalinger til lærere og forældre.

Husk også, at du altid kan ringe til os for at få faglig sparring.

 

Visuel GUIDE til underretning – klik og hent (pdf):

Dit Rums guide til underretning

 

Folder om Dit Rum – generel – klik og hent (pdf):

 

 

FEM FIF til samtalen med et barn

Klik på billedet for at hente pdf:

 

FEM FIF til forældresamtalen

Klik på billedet for at hente som pdf:

 

FEM FIF til at hjælpe en ung

Klik på billedet for at hente som pdf:

 

 

Læs hvad vores Babygruppe går ud på – klik på billederne (pdf)

Artikler fra magasinet Sundhedsplejersken 2, 2023

 

Læs om, hvordan William fik hjælp i Dit Rum – og om, hvorfor det er vigtigt.

Artikel fra STOF-bladet 2022 (pdf):