Miniforløb

Et Miniforløb er legeterapi for de 2-6-årige.

Miniforløbet opstartes altid med familiesamtaler, lige som forældre involveres tæt undervejs.

Målet er at give børnene et sprog for det, de har oplevet i familien (fx en forældres pludselige fravær eller voldsomme begivenheder) og få bearbejdet det – også hvis barnet endnu ikke har et sprog.

Legeterapien kan foregå med sand, dukker, modellervoks, tegninger, lego, pokemon-kort og meget andet.

Samtidig får forældrene hjælp til at forstå børnenes virkelighed, sådan at familien efter endt forløb i Dit Rum bedre kan støtte de mindste gennem alderssvarende åbenhed.

Legeterapeutiske forløb kan skabe større tryghed og ro hos barnet.