Dit Rums databeskyttelsespolitik

I Dit Rum – som formelt hører under Glostrup Kommune, men finansieres af Socialstyrelsens midler på Finansloven – har vi stort fokus på at beskytte de personoplysninger, som vi ligger inde med. Det er persondatareglerne, der bestemmer, hvad vi må, og hvad vi ikke må som offentlig myndighed, når det gælder behandling af personoplysninger.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Det kan derfor f.eks. være dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold.

For at vi som tilbud kan levere vores indsatser og samtidig dokumentere vores arbejde over for Socialstyrelsen har vi brug for at indsamle en række oplysninger. Vi har også brug for at behandle oplysningerne som led i vores arbejde. At behandle oplysninger betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, kopiere, journalisere, udskrive og arkivere oplysningerne.

Dit Rum indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse, markedsføre ydelser eller behandle forespørgsler, og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil.

Du har indsigtsret

Det betyder, at du altid har ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig. Du har også ret til at få oplyst, hvorfor vi behandler oplysninger om dig og hvilket lovgrundlag, der gør, at vi har ret til det. Hvis du ønsker det, har du ret til at få udleveret en kopi af de dokumenter, der indeholder de pågældende oplysninger.

Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig. Det betyder, at hvis du mener, at vi har skrevet forkerte oplysninger ned om dig, så kan du bede os om at skrive det ned, som du mener er rigtigt. Vi kan som offentlig myndighed ikke slette oplysninger, som allerede er skrevet ned, men vi kan altså berigtige oplysningerne, så de kommer til at ligge på den samme sag.

Du har ret til at klage

Det kan f.eks. være aktuelt, hvis du ikke mener at have fået de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt, eller hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine oplysninger sikkert.

Hvis du ønsker at klage, skal det ske til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk, eller hvis du ønsker at sender oplysningerne sikkert via digital post på www.borger.dk, eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Persondata over tid

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret på Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Tidspunktet for det afhænger af, hvilken sagstype og hvilken type oplysninger, der er tale om. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger ved at kontakte det enkelte fagcenter i kommunen.

Databeskyttelsesrådgiver

Som følge af persondatareglerne er vi som kommune forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som skal rådgive os og holde øje med, om vi håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis.

Du kan derfor altid rette henvendelse til Dit Rum, ligesom du også har mulighed for at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt.

Glostrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Daniel Bach, og du kan kontakte ham på mobilnr. 23 99 05 19 og mail DPO-D@htk.dk (Ikke sikker email). Du kan ringe til ham alle hverdage kl. 9-12. Du kan også aftale et møde med databeskyttelsesrådgiveren, hvis det er nødvendigt.