Børn har forskellige strategier for at mestre det svære.

Børnenes ”roller” kan være:

Helten er den oversamarbejdende, overdrevent ansvarlige, som tager stort ansvar for både sig selv, forældrene og mindre søskende. Barnet fremstår nemt og hjælpsomt og klarer opgaver, som ikke er alderssvarende. Barnet har stor handlekraft.

Rebellen er udadreagerende og tiltrækker sig negativ opmærksomhed for at aflede opmærksomheden fra familiens problemer. Barnet kommer let i konflikter både med andre børn, pædagoger og lærere. Barnet er mentalt på overarbejde og kan derfor have svært ved at falde til ro og har ofte indlæringsvanskeligheder. Barnet ses fejlagtigt som problemet i stedet for forældrenes misbrug.

Klovnen forsøger at aflede opmærksomheden fra familiens problemer ved at optræde og klovne og få mindre søskende til at grine, når der opstår ubehagelige eller pinlige situationer.

Drømmeren reagerer indadtil. Barnet holder sig for sig selv, undgår opmærksomhed og lever ofte i en fantasiverden, hvor dagdrømmene har frit spil. Barnet kan fremstå trist og udvise tegn på angst og depression. Barnet får let mave- og hovedpine og ufrivillig vandladning og kan have tendens til selvskadende adfærd.

Kilde: ”Tegn på alkoholproblemer i Børnefamilier – mulighed for hjælp og opsporing i en kommunal kontekst”, SFI 2016