Om Dit Rum

Dit Rum er et specialiseret tilbud til børn og unge (primært 0-15 år), som lever med et for stort forbrug af alkohol eller rusmidler i den nærmeste familie. Det kan være far, mor, søskende eller en nær bedsteforælder, der har misbruget – inklusive sted- og bonusfamiliemedlemmer.

Vi arbejder for, at børn, der er vokset op tæt på et overforbrug/misbrug, får mulighed for at leve et lige så godt børneliv som alle andre – med overskud til skolen, det sociale liv, fritidsaktiviteter etc.

Det er gratis at komme i Dit Rum, og det er nemt at komme ind (ingen visitation nødvendig).
Dit Rum er et tilbud under Socialstyrelsen, finansieret af midler på Finansloven og er et af de få behandlingstilbud, der er specialiseret i behandling af mindre børn.

Misbrug eller forbrug
I Dit Rum definerer vi misbrug som at drikke mere end det anbefalede og have et forbrug af piller, ryge hash og tage stoffer. Men om forbruget ellers er stort eller småt, igangværende eller tidligere er ikke vigtigt, og vi dømmer ingen!

I Dit Rum er vi i stedet optaget af det, barnet oplever – fx forældre, der er kede af det, konflikter i familien, fraværende forældre, uforudsigelighed i hverdagen eller noget helt andet. For det, som børn fornemmer men  ikke får en forklaring på, kan påvirke børn voldsomt. Også når far fx er ”glad på en mærkelig måde” som en dreng formulerede det.
Når børn ikke får talt om det svære, de oplever, er de på mentalt overarbejde. De prøver at forstå, hvad der foregår, de tænker “det er sikkert min skyld”, de føler sig alene. Det kan gå ud over skolegangen, venskaberne og alt det andet, der hører til et godt børneliv. Dit Rum er sat i verden for at hjælpe de børn og unge – og deres forældre.

 

I Dit Rum tror vi på fællesskaber
At møde nogen, der har prøvet noget af det samme som én selv, kan være en kæmpe lettelse: Så er man ikke alene med sine oplevelser.

Derfor arbejder vi i Dit Rum med at danne fællesskaber i form af grupper – både aldersopdelte og blandede.
Næsten alle, der kommer i Dit Rum, bliver tilbudt en plads i den gruppe, som passer til vedkommende. Dog bliver de 2-9-årige tilbudt mini-samtaleforløb.

Ofte skal der et par samtaler til, før man som barn/ung/voksen er klar til at møde andre – men derefter er det vores erfaring at man hurtigt falder til i sin gruppe og får rigtig stor gavn og glæde af spejlingen og at høre historier fra andre i ”samme båd”.

Vores grupper har løbende optag:
Babygruppe – for babyer 0-1 år og deres forældre
Børnegruppe for de 9-12-årige
Teen-gruppe for de 12-15-årige

 

Vores temaer

I Dit Rum arbejder vi med en række temaer på tværs af huset (klip på billedet og hent dem (pdf))

 

Effektmåling – det virker

Effektmålinger viser, at børn og unge trives bedre efter forløb i Dit Rum.
Børn og unges trivsel = 92 % fremgang (WHO´s Trivsels index)
Udvikling i familien = 91% fremgang

Desuden er der sket en reduktion i:
Emotionelle symptomer
Adfærdsvanskeligheder
Hyperaktivitet
Relationsproblemer

– og en forbedring af:
Sociale styrker
At kunne passe skole/arbejde/fritidsaktiviteter

Effektmålingerne er foretaget i et samarbejde med Rambøll Management – for Socialstyrelsen.