Om Dit Rum

Dit Rum er et specialiseret behandlingstilbud for børn og unge (0-24 år), som lever med misbrug i den allernærmeste familie (søskende, forældre, nærtstående bedsteforældre – inklusive sted- og bonus-). Misbruget kan være af alkohol, stoffer, hash eller medicin.

Det er gratis at komme i Dit Rum – og det er nemt at få adgang (ingen visitation nødvendig).
Dit Rum er finansieret af midler på Finansloven og er et af de få behandlingstilbud, der er specialiseret i behandling af mindre børn.

Misbrug eller forbrug
Vi definerer misbrug som at drikke mere end det anbefalede, have et overforbrug af piller, ryge hash og tage stoffer. Vi går ikke op i mængder eller hyppighed – og vi dømmer ingen!
Du kan derfor sagtens synes, at misbrug er et alt for stærkt ord at bruge og stadig komme i Dit Rum – eller lade dine børn gøre det.
I Dit Rum er vi optaget af det, barnet oplever – og det er jo ikke altid selve misbruget, men dårlig stemning eller konflikter i familien, fraværende forældre, uforudsigelighed. Misbrug påvirker altid børn. Også når far fx er ”glad på en mærkelig måde” som en dreng formulerede det, når faren var påvirket.
Børn, der ikke får hjælp, er i højrisikozonen for at få psykiske problemer og problemer i forhold til andre, skolegangen, adfærden, selvværdet. De risikerer at blive ensomme og føle skyld. Derfor skal børn og unge have mulighed for at tale om deres oplevelser.

I Dit Rum tror vi på fællesskaber
At møde nogen, der har prøvet noget af det samme som én selv, kan være en kæmpe lettelse: Så er man ikke alene med sine oplevelser.

Derfor arbejder vi i Dit Rum med at danne fællesskaber i form af grupper – både aldersopdelte og blandede.
Næsten alle, der kommer i Dit Rum, bliver tilbudt en plads i den gruppe, som passer til vedkommende. Dog bliver de 2-9-årige tilbudt mini-samtaleforløb med mulighed for at møde andre på samme alder ved vores åbne cafeer (cirka 3-4 weekender om året).

Ofte skal der et par samtaler til, før man som barn/ung/voksen er klar til at møde andre – men derefter er det vores erfaring at man hurtigt falder til i sin gruppe og får rigtig stor gavn og glæde af spejlingen og at høre historier fra andre i ”samme båd”.

Netværksgrupperne har løbende optag:
• Babygruppe – for babyer 0-1 år og deres forældre
• Gruppe 10-17 – for børn 10-17 år (inklusive satellitfunktion på partner-kostskolerne i Nordsjælland)
• Ungegruppe – for unge 18-24 år

Søskende under 25 år kan være med i et Børnenetværk/Ungenetværk.

 

Effektmåling – det virker

Effektmålinger viser, at børn og unge trives bedre efter forløb i Dit Rum.
Børn og unges trivsel = 92 % fremgang (WHO´s Trivsels index)
Udvikling i familien = 91% fremgang

Desuden er der sket en reduktion i:
Emotionelle symptomer
Adfærdsvanskeligheder
Hyperaktivitet
Relationsproblemer

– og en forbedring af:
Sociale styrker
At kunne passe skole/arbejde/fritidsaktiviteter

Effektmålingerne er foretaget i et samarbejde med Rambøll Management – for Socialstyrelsen.

 

Folder om Dit Rum – klik og hent: