Bliv LivsEkspert

En vigtig del af arbejdet i Dit Rum er vores LivsEksperter, som er mennesker, der har oplevet misbrug helt tæt på – typisk fordi de selv er vokset op med misbrug i familien eller har en partner, der har et misbrug.

LivsEksperterne laver meget forskelligt fx

  • holder oplæg på skoler/ hos Dit Rums partnere
  • formulerer anbefalinger til fagprofessionelle og forældre
  • fungerer som sparringspartnere for andre børn, unge og voksne i Dit Rum, fordi de kan noget, som fagprofessionelle ikke kan: Tale i øjenhøjde med andre pårørende.

LivsEksperterne mødes cirka en gang om måneden i Dit Rum for at snakke sammen over mad, udveksle erfaringer og fordele opgaver.

Det er Mikkel Raaby og Diana Kløvedal (begge psykologer), der er mødeledere, når LivsEksperterne mødes.

UngeEksperterne
Dit Rum har LivsEksperter i alle aldre, men UngeEksperterne har de sidste år været en helt central del af indsatsen i Dit Rum. UngeEksperterne modtog i 2018 Glostrup Kommunes Frivillighedspris for deres arbejde med at bryde tabuer om misbrug i familien og bygge bro til hjælp.