Bliv LivsEkspert

En vigtig del af arbejdet i Dit Rum er vores LivsEksperter, som er mennesker, der har oplevet misbrug helt tæt på – typisk fordi de selv er vokset op med misbrug i familien eller har en partner, der har et misbrug.

LivsEksperterne laver meget forskelligt fx

  • holder oplæg på skoler/ hos Dit Rums partnere
  • formulerer anbefalinger til fagprofessionelle og forældre
  • fungerer som sparringspartnere for andre børn, unge og voksne i Dit Rum, fordi de kan noget, som fagprofessionelle ikke kan: Tale i øjenhøjde med andre pårørende.

LivsEksperterne mødes cirka en gang om måneden i Dit Rum for at snakke sammen over mad, udveksle erfaringer og fordele opgaver.

Det er Mikkel Raaby (psykolog), der er mødeleder, når LivsEksperterne mødes.

UngeEksperterne
Dit Rum har LivsEksperter i alle aldre, men UngeEksperterne har de sidste år været en helt central del af indsatsen i Dit Rum. UngeEksperterne modtog i 2018 Glostrup Kommunes Frivillighedspris for deres arbejde med at bryde tabuer om misbrug i familien og bygge bro til hjælp.