Fem fif til forældresamtalen

Måske har du allerede haft mange gode forældresamtaler, fordi et barn eller en ung havde brug for hjælp. Men når der er tegn på misbrug i familien, kan samtalen være ekstra svær. Her får du fem fif til samtalen, baseret på vores erfaringer fra Dit Rum.

1: Brug løs af det, der kan hjælpe dig
Tegninger er et rigtigt givende redskab i samtalen med både børn og voksne, fordi de kan åbne for den gode dialog og skyde genvej til erkendelser. Ved at inddrage, hvad forskning og studier viser, kan du desuden få helikopter-perspektiv i samtalen. Brug også gerne løs af historierne fra DitRum.nu fx historien om forældrene, der fik hjælp til at tale med deres søn om misbrug

2: Gæt på et kvalificeret grundlag
Du kan ikke altid være sikker på, at et barns adfærd har baggrund i misbrug i den nærmeste familie. Men måske har du en fornemmelse, måske siger din erfaring dig, at der kunne være tale om misbrug. Sig, at du gætter dig frem baseret på din viden og dine erfaringer og nævn gerne andre mulige forklaringer: (psykisk) sygdom i familien, konflikter, skilsmisse etc. Understreg også, at du ikke går efter indrømmelser, og at du ikke dømmer nogen.
Giv plads til, at forældrene er uenige og erkend, at du kan have gættet forkert. Men insister også på, at barnet med sin adfærd viser, at han eller hun har det svært lige nu, og at I er sammen om at ville støtte barnet.

3: Der er en årsag til misbruget – sig det højt
I Dit Rum har vi gode erfaringer med at fortælle, at misbrug altid er der af en årsag og typisk for at dulme noget, der er svært (traumatiske oplevelser eller svære følelser/livsomstændigheder). Når du siger det højt, bliver det ofte nemmere at tale sammen, fordi det kan fjerne noget af følelsen af skyld og skam i familien. På den måde kan I bedre holde fokus på barnet. Brug fx Dit Rums tegninger, når du skal fortælle om, hvordan du anskuer misbrug, og hvordan det påvirker barnet.

4: Misbrug påvirker altid barnet
Studier viser, at det altid påvirker børn at vokse op tæt på misbrug. Og hvis misbruget er en hemmelighed (som stofmisbrug oftest er), kan det “underlige” i familien gøre barnet meget ensomt – lige som han eller hun typisk vil føle skyld og mindreværd. Husk også, at misbrugsbehandling hjælper den voksne, men ikke nødvendigvis barnet, hvis barnet stadig ikke får en forklaring. Og husk også, at tilbagefald efter misbrugsbehandling er meget typisk. Derfor er misbruget ofte et livsvilkår for barnet.
Forældre vil deres barn det bedste og kender deres barn bedst, men derfor er det ikke sikkert, at forældrene er klar over, hvordan misbrug påvirker barnet. Brug gerne videoer og historier fra Dit Rum til at komme i mål.

5: Opgiv ikke – du er måske den eneste, der tør
Det kræver tålmodighed og trygge relationer at nå i mål med at bygge bro til et tilbud som fx Dit Rum, så giv ikke op. Lav nye aftaler, hvor I kan snakke videre om barnet. Tænk på, at der måske ikke er andre end dig, der insisterer på den gode og ærlige dialog med forældrene. Og når du får lov til at bygge bro, så gør hjælpen konkret. Ring sammen med forældrene og arranger et møde med et tilbud som fx Dit Rum. Fortæl også gerne, at vi i Dit Rum har tavshedspligt, at vi er der for hele familien og har rigtig gode erfaringer med at hjælpe børn og unge.