Miniforløb

Miniforløb i Dit Rum er for 2-9 årige, der vokser op med for meget alkohol eller rusmidler i den nærmeste familie.

Et miniforløb består af samtaler, hvor vi – med udgangspunkt i leg – nænsomt og alt efter alder taler med barnet om det, der sker i familien. Vi lader barnet sætte tempoet og har både masser af legetøj, tegnepapir og en have med gynger, for det skal være rart og sjovt at komme i Dit Rum.

I er som forældre/anden omsorgsperson en helt central del af forløbet, og vi starter altid ud med en samtale med jer. Ligesom I enten vil være til stede ved samtalerne eller blive inviteret med i slutningen af hver samtale. Det er afgørende, at barnet ikke bærer rundt på tanker og oplevelser alene, men at det bliver noget, barnet kan dele med sin familie.

Hvorfor snakke om det?
Studier viser, at hemmeligheder i familien kan gøre børn utrygge og usikre. Hvis børn ikke får en form for forklaring på det ’underlige’ i familien fx dårlig stemning eller fraværende voksne, risikerer børnene at føle skyld og gå alene rundt med bekymringer. Det kan over tid skabe problemer i forhold til venskaber, skolegang, selvværd etc.

Når familien i hemmeligheden brydes, kan familiens sammenhold omvendt styrkes og børnene få overskud til at fokusere på deres eget liv og egen udvikling. Lad os hjælpe med det!

Det er Diana Kløvedal, Cindie Chandhok og Emilia Eskildsen – psykologer med stor erfaring med børnesamtaler – der står for miniforløbene.


 

Kære forældre. Det skal I vide, og det kan I sige til jeres barn.

Hvad kan I sige til barnet, når han/hun skal ud i Dit Rum første gang?

“Det kan være en god ide at sige, at I skal ud og besøge en voksen, som I forældre allerede har mødt. I kan fortælle, at jeg er psykolog, og at jeg holder til et hus med en masse sjovt at lave, og hvor man både kan lege og tale om det, som er vigtigt. Man må selv bestemme om man vil have sin mor eller far med ind til snakken.”

Har Dit Rum tavshedspligt? Og underretningspligt?

“I Dit Rum har vi tavshedspligt. Vi deler ikke oplysninger om jer med andre (fx skole og børnehave) med mindre, I udtrykkeligt giver os lov til det. Som psykolog har jeg det, der hedder underretningspligt, men jeg underretter aldrig uden at have været i dialog med jer som forældre om min bekymring. Og jeg underretter altid ud fra et ønske om at jeres barn – og I som familie – får den bedst mulige hjælp og støtte.”

Må I forældre få at vide, hvad barnet og jeg som psykolog snakker om?

“Ja. I Dit Rum arbejder vi på den måde, at I som forældre skal kende til de vigtige temaer, bekymringer eller fantasier barnet har. Meningen er at skabe større åbenhed og gøre det muligt at tale om også hemmeligheder/svære ting. I er de allervigtigste voksne i jeres barns liv – og kun i fællesskab kan vi skabe forandring.”

Hvordan foregår en børnesamtale?

“Ofte starter vi sammen. Jeg spørger fx jer, hvordan det går med jeres barn – mens han/hun lytter og ofte deltager i samtalen. Har I et større barn, går I bagefter ud og venter i venteværelset – hvis barnet altså er helt trygt ved det. Og så slutter vi igen samlet, hvor barnet og jeg sammen viser, hvad vi har arbejdet med eller leget. Ofte arbejder jeg med temaer, hvor vi gennemgår følelser, oplevelser og forestillinger.”

Må vi komme igen?

“Ja! I Dit Rum siger vi altid på gensyn, ikke farvel. Du/I er altid velkommen til at kontakte os igen, hvis der er behov for det. Vi kontakter jer også telefonisk efter afslutningen på forløbet i Dit Rum, så vi er sikre på, at det går den rette vej.”

Læs om de TEMAER, vi arbejder med (pdf)

Læs mere i folderen – klik og hent (pdf):