Dit Rum i et partnerskab

Dit Rum er et gratis tilbud under Socialstyrelsen, men er formelt organiseret under Glostrup Kommune.

Dit Rum indgår i et partnerskab med syv andre aktører.

Partnerne er:
• Glostrup Kommune (projektejer)
• Høje Taastrup Kommune
• Hvidovre Kommune
• Albertslund Kommune
• Region Hovedstadens Familieambulatorium
• KABS Stjernevang
• Konsulenthuset Realize Aps

Partnerskabet skal blandt andet sikre et stabilt optag af børn og unge i Dit Rums tilbud – og skal sammen med Dit Rums egen telefonrådgivning bidrage til at opspore familier med børn, der ellers risikerer aldrig at modtage hjælp.
Men partnerskabet repræsenterer også et ønske om at sikre en så helhedsorienteret indsats som mulig – og dermed gode overgange – mellem forskellige aktører gennem et nært og forpligtende samarbejde.
Alle partnere har indgået samarbejdsaftaler med Dit Rum.

Organisering

En styregruppe bestående af repræsentanter fra alle partnerne mødes tre gange om året for at drøfte Dit Rums indsatser, deltage i de overordnede strategiske beslutninger og være ambassadører for Dit Rum.

Styregruppen skal samtidig sikre, at Dit Rums tilbud er tilpasset partnernes lokale indsatser, så løsningerne for det enkelte barn/ung/familie bliver så helhedsorienteret som mulig. Med andre ord skal styregruppen sikre partnerskabets stærke og kontinuerlige samarbejde.

Dit Rum opbygger samtidig en referencegruppe med faglige ildsjæle.

Daglig leder af Dit Rum er Tine Lydolph.