Fagperson

Dit Rum – en hjælp i dit arbejde

Kender du et barn eller en ung fra en familie med misbrug af hash, stoffer, medicin eller alkohol? Er du i kontakt med en gravid eller nybagt forælder, der lever tæt på misbrug?
Så byg bro til Dit Rum i Glostrup (og ring endelig, hvis du har spørgsmål på 24 23 03 00)

Dit Rums indsatser er

 • rettet mod børn og unge mellem 0 og 25 år 
 • gratis og lettilgængelige
 • fleksible – og med fokus på fællesskab

Læs mere om vores metode til at tale ned børn her: Artikel fra årsmagasin 2017

Læs hvordan Mieke og Robert fik glæde af tilbuddet til deres søn

Læs også fem gode råd til forældresamtalen – fx om, hvordan du kan tale om misbrug

Tilbuddene

I Dit Rum kan et barn/en ung fra en familie med misbrug fx

 • samtaler med familieterapeut eller psykolog (vi er fleksible med hvor mange samtaler, hvor og hvornår)
 • være med i Børnenetværksgruppe med fokus på aktiviteter, hygge og snak
 • være med i Ungenetværket med fokus på snak om temaer, hygge, spisning og aktiviteter
 • blive UngeEkspert (18-25 år) og bruge sine livserfaringer aktivt

Nybagte forældre bliver tilbudt at komme med i Babynetværket, som mødes hver anden uge.

Sådan kan du bygge bro

Tag en snak om Dit Rums forskellige tilbud, kig gerne sammen på ditrum.nu (læs fx historierne fra unge og forældre), få tilladelse til at videresende kontaktinfo til os, så vi kan tage kontakten.

Du kan også printe vores flyers om de forskellige tilbud ud. Eller hente dem og sende dem videre pr. mail til ham eller hende, du gerne vil hjælp (del dem også gerne med kolleger)

Vi har skarpe faglige kompetencer og stor erfaring – læs, hvem vi er.

Vi har fokus på at støtte og bygge netværk og finde de unges egne kompetencer frem. Læs mere om vores fokus på at styrke netværket omkring den enkelte.

 

Vi arbejder efter 10 principper

I Dit Rum arbejder vi efter 10 principper. Principperne styrer, hvordan vi fx anskuer og taler om misbrug, hvordan vores tilgang til børn og unge er, og hvorfor vi arbejder med livseksperter.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores vision

lang sigt er det visionen, at Dit Rum bidrager til, at

 • få børn og unge med i fællesskaber
 • flere børn og unge af forældre med rusmiddelproblematikker får en ungdomsuddannelse
 • flere børn og unge af forældre med rusmiddelproblematikker er aktive på arbejdsmarkedet
 • færre børn og unge af forældre med rusmiddel-problemer får psykiske og sociale vanskeligheder – eller selv udvikler et misbrug
 • børnene og de unge får redskaber til at styre negative følelser/tanker og måske temperamentet
 • minimere sammenbrud, og at børn/unge dropper skolen
 • støtte og sikre en god overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse eller job.

 

I projektperioden – altså på kort sigt – arbejder Dit Rum på at styrke de forskellige målgrupper. Det er fællesskaber og redskaber, der er i centrum. Intentionen er, at

0-5-årige og deres forældre får

 • styrket deres netværk
 • viden og ideer til fælles aktiviteter
 • mulighed for spejling og erfaringsudveksling

6-12-årige får

 • støtte til at fokusere på egne behov og støtte til fx at deltage i fritidsaktiviteter
 • hjælp til at håndtere svære følelser som ensomhed, skyld/skam og bekymring i hverdagen
 • støtte til fx at blive i skolen

13-17-årige får

 • træning i fx at styre negative følelser/tanker – og måske temperamentet
 • et stærkere netværk og flere sociale muligheder
 • støtte til aktiviteter/skole/ungdomsuddannelse/praktik/erhverv

18-25-årige får

 • hjælp til at håndtere fx manglende kontakt til uddannelse/arbejdsmarked
 • træning i at styre fx negative følelser/tanker – eller måske temperamentet
 • støtte i forhold til at være i fællesskaber og netværk