Misbrug set med børns øjne

Konsekvensmodellen viser, hvad børn i en familie med misbrug typisk lægger mærke til, og hvordan børn typisk reagerer. Modellen hjælper med at sætte ord på, hvordan børn lever med konsekvenserne af misbruget – og altså ikke selve indtaget af fx stoffer eller hash.

Da vi bad børn i en Børnegruppe om at udfylde boblerne med det, de selv har lagt mærke til i deres respektive familier, kom der mange ord i modellen. Både om den, der har misbruget (personen i den røde ring) og om den voksne, der står ved siden af. Og samtidig blev der sat ord på, hvad børnene selv tænker og føler. Se mere nedenfor.

Den udfyldte model i Børnegruppen (hvor en af Børnegruppens ledere skrev ned, hvad børnene sagde) kom til at se sådan ud:

Læg mærke til de grønne radarer. Børnene i Dit Rum oplever sjældent selve misbruget – at far tager for mange piller eller mor ryger hash – men de lever med konsekvenserne af misbruget. Og både hos den, der har det, og hos den anden voksne.

Børnenes beskrivelse af, hvad de har lagt mærke til hos den, der har et misbrug:

“Snakker underligt, deres ånde, spiller smart, deres gang, gider ikke laver mad, små pupiller, hurtigt sure, sover meget” etc.

Børnenes beskrivelse af, hvad de har oplevet hos den anden voksne pårørende:

“Stresset, orker ikke så meget, ked af det, har det dårligt, hurtigt sur og irriteret”.

Børnenes beskrivelse af egne tanker og følelser:

“Ondt i maven, ked af det, bange for at have venner med hjem, lyst til at sparke, svært ved at sove, bange for, at der kan ske dem noget” etc.

Sådan bruger vi Konsekvensmodellen

Ved at bruge Konsekvensmodellen i Børnegruppen bliver det muligt at tale varsomt om det, der sker i familien og samtidig får børnene delt oplevelser, tanker og følelser med andre lige så erfaringsramte børn; de bliver en del af et fællesskab, hvor det enkelte barn kan spejle sig i de andre.

Målet er også at præsentere modellen for forældrene til børnene.

OBS! I Dit Rum bruger vi Konsekvensmodellen i stort set alle samtaler, fordi den ofte er en øjenåbner for børn, unge, forældre og netværk (fx fagpersoner) i forhold til misbrugsproblematikken, og fordi den hjælper med at holde fokus på barnet perspektiv.

Konsekvensmodellen er – i en lidt revideret form – også brugbar, når man skal tale om andet svært i familien fx psykisk sygdom og om livskriser. Pointen er hele tiden at holde fokus på barnets oplevelser og virkelighed – og barnets behov for hjælp.