“Jeg husker…”

Hvad husker børn og unge om deres barndom helt tæt på misbrug? I Dit Rum gør vi ofte brug af  “Jeg husker”-øvelsen, hvor børn kan mindes både godt og mindre godt om fx den i familien, der har et misbrug

Øvelsen går ud på at færdiggøre enkeltstående sætninger, der alle starter med “Jeg husker”. Man skal altså ikke skrive en sammenhængende historie, men mere lave små nedslag i hukommelsen.

I Teengruppen (12-15-årige) blev sætningerne færdiggjort i plenum. Opgaven lød på at huske nogen om den i familien, der har et misbrug – far/mor/søskende. Og både noget godt om vedkommende og noget, der ikke er så rart.

En af gruppelederne samlede det, de unge hver især havde formuleret, og læste det – efter aftale med dem – op for Teengruppens forældre den sidste mødegang:

Der kom blandt andet til at stå:

Jeg husker, at jeg ikke kunne vække dig.

Jeg husker, at jeg var bange for dig.

Jeg husker, at du bare kørte væk.

Jeg husker, da du var påvirket og mine venner så det.

Jeg husker, da du indrømmede, at du havde et misbrug, og at du ville stoppe.

 

Også gode minder

Øvelsen indeholder også altid gode minder fx

De gode minder lød blandt andet sådan:

Jeg husker, vi spillede bold i haven.

Jeg husker, når vi spiser sushi.

Jeg husker dit grin.