Effekt af indsatsen i Dit Rum

Dit Rum måler løbende – og i samarbejde med Rambøll – på effekterne af indsatserne i Dit Rum. Og indsatserne (samtaler/gruppeforløb/ begge dele) har en god effekt, viser tallene.

Tallene viser blandt andet, at der i forhold til børn og unges trivsel (WHO’s Trivselsindex) er sket en fremgang på 92 procent. Og at der i forhold til udviklingen i familien er sket en fremgang på 91 procent.

Samtidig er der målt på forskellige parametre, og her er der sket en reduktion af:

  • Emotionelle symptomer
  • Adfærdsvanskeligheder
  • Hyperaktivitet

Der er også sket en forbedring i forhold til:

  • Relationsproblemer
  • Familiens trivsel
  • At kunne passe skole/arbejde/fritidsaktiviteter