Baggrund for Dit Rum

Et liv tæt på misbrug

Det har altid konsekvenser for et barn at leve tæt på misbrug, og det kan gå hårdt ud over børns og unges trivsel og udvikling, hvis de må leve med uforudsigelighed, hemmeligheder og svigt – og uden at få en form for forklaring på det, der sker i familien. Og uden at blive hørt og set. Forskning viser, at børn/unge har en øget risiko for, at

  • føle sig ensomme
  • blive deprimerede
  • få posttraumatisk stress
  • udvikle et misbrug
  • ikke få sig en uddannelse eller et arbejde

Man ved, at børn af forældre med alkoholproblemer har større risiko for – allerede som børn – at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, og at en del børn, der lever tæt på alkoholmisbrug, oplever voksne med en adfærd, der skaber stor utryghed og usikkerhed.

Samme problemer – bare værre

Det er erfaringsmæssigt nogle af de samme vanskeligheder og det samme pres, der gør sig gældende for børn af forældre med stofproblemer – bare værre. En hypotese er, at i familier med stofmisbrug er der mere kriminalitet og et større behov for at have hemmeligheder, hvilket kan belaste børnene yderligere.

Hvis misbruget er en hemmelighed, og barnet ikke får en forklaring på, hvad der sker i familien, kan det være et meget ensomt sted at være for barnet. Børn fornemmer altid mere, end man tror.

Børn og unge har brug for at tale med nogen, der kan hjælpe dem med at håndtere problemer og bekymringer. Og som kan bidrage til, at de trives bedre og oplever en positiv udvikling – også på sigt.  

Derfor tilbyder Dit Rum samtaler og grupper og ekspertpaneler for børn og unge. Samtidig har vi stærk fokus på at bygge netværk og fællesskaber.

Misbrugets omfang

Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn i alderen 0-18 år op i en familie, hvor den ene eller begge forældre drikker.

Blandt de 19-35-årige er det 181.000, der angiver, at de er vokset op i en familie, hvor den ene eller begge forældre havde alkoholmisbrug.

Der findes ikke samme slags tal for børn og unge, der vokser op i familier med stofmisbrug. Sundhedsstyrelsen oplyser, at i alt 1307 borgere, der var indskrevet i stofmisbrugsbehandling i 2011, havde børn under 18 år, som enten var hjemmeboende, anbragte uden for hjemmet eller boede hos den anden forælder. Samtidig har Sundhedsstyrelsen beregnet, at 33.000 mennesker har et stofmisbrug. Det må derfor formodes, at der findes et stort mørketal af børn og unge, som lever med misbrug i familien.