Nyheder fra Dit Rum


Jubieee – Dit Rum fortsætter!

Dit Rum har fået 20 millioner kroner til at fortsætte arbejdet med at opspore og behandle børn og unge fra familier med misbrug – foreløbig i de næste 4 år.

Denne gang i et partnerskab med fire kommuner, 3 kostskoler, et familieambulatorium, et misbrugsbehandlingscenter og et konsulenthus. Partnerne er:

  • Glostrup Kommune (projektejer)
  • Høje Taastrup Kommune
  • Hvidovre Kommune
  • Albertslund Kommune
  • Skolen på Slotsvænget
  • Esrum Kost- og Friskole
  • Havregården Kostskole
  • Region Hovedstadens Familieambulatorium
  • KABS
  • Konsulenthuset Realize Aps

Med de nye partnerskaber kan vi i de kommende år lave flere netværksgrupper flere steder, og vi kan finde og skabe kontakt til familier, børn og unge mere effektivt end tidligere. Vi vil i fremtiden især tilbyde trygge, givende fællesskaber for børn og unge, fordi det at kunne spejle sig selv og sin historie i andres er en kæmpe hjælp for mange. Man skal huske på, at det ofte er ensomt at være barn i en misbrugsfamilie, fordi misbrug stadig ikke er noget, vi taler højt om, fortæller leder af Dit Rum, Tine Lydolph.

Glostrup Kommune erstatter KABS som projektejer – og i kommunen klappes der i hænderne:

– Som projektejer er vi meget stolte af, at Socialstyrelsen har valgt at bakke op om det spændende partnerskab mellem både regionale, private og kommunale aktører, som skal sikre tidlig opsporing og behandling af flere børn og unge. Alle partnere har via samarbejdsaftaler dedikeret sig til opgaven og har fokus på en “nem dør ind” til behandling og en høj grad af videndeling, siger direktør i Glostrup Kommune, Gitte Lohse.

Forskning viser, at børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, oftere mistrives og får psykiske problemer, problemer med skolegang og sociale relationer. Men studier viser også, at det hjælper børn og unge at tale om det, der sker i familien.

Dit Rum er foreløbigt finansieret frem til 2024.