Sådan arbejder vi

I Dit Rum arbejder vi at aftabuisere misbrug – og give børn en forklaring på det “underlige”, der foregår i familien, når fx far eller mor tager stoffer eller drikker for meget.

Børn ser sjældent selve misbruget, men de lever med konsekvenserne af misbruget (fx pludselige humørskift, fraværende forældre, aftaler, der svigtes, vrede og træthed) – og de lever med stemninger.

Hvis børnene ikke får en forklaring og lov til at tale om det, de oplever, vil de ofte internalisere problemerne a la “det er nok min skyld”, og det går ud over barnets udvikling og trivsel.

Sammen med forældrene taler vi – aldersvarende og omsorgsfuldt – med børnene om, hvorfor misbruget er der og giver plads til det, barnet oplever. På den måde styrkes fællesskabet i familien – og børn og unges lades ikke alene med fornemmelser, forestillinger og bekymringer.

Læs mere om baggrunden for vores indsats.

Læs mere om, hvad studier og forskning viser – som udgangspunkt for vores indsats.

 

Dit Rum arbejder efter 7 principper

 • Vi har altid barnet/den unge i centrum for indsatsen, men har fokus på hele familien. Også ham eller hende, der har et misbrug. Det betyder også, at vi ikke stiller krav om påbegyndt misbrugsbehandling. Kontakten til familien er vigtigere.
 • Vi anser familien for at være en vigtig ressource i barnets liv og inddrager forældrene i behandlingen af barnet. Vi arbejder i det hele taget målrettet på at inddrage og styrke faglige og personlige netværk, så der er mest muligt støtte omkring den enkelte.
 • Vi taler om misbrug som noget, der er opstået af en grund fx traumatiske oplevelser, svære følelser/livsomstændigheder. På den måde kan vi fjerne noget af skylden og skammen fra familien og den, der har misbruget.
 • Vi hepper på misbrugsbehandling, men holder fokus på barnet. Hvis ingen taler med barnet, ændrer misbrugsbehandlingen ikke nødvendigvis på oplevelsen af ”det mærkelige” derhjemme eller på barnets følelse af ensomhed.
 • Vi arbejder med livseksperter som partnere. Vi anser vores brugeres erfaringer og viden som ligeværdigt med det fagprofessionelle arbejde – og vi faciliterer et rum, hvor der er plads til begge dele.
 • Vi tænker behandling bredt og kombinerer vores tilbud for at skyde ”genveje”. Behandlingen er alt det, der sker i Dit Rum: I samtaler, børnegrupper, ungegrupper, i rollen som livseksperter – og måske især i et miks af vores tilbud. Men behandlingen er mindst lige så meget alt det, der sker uden for Dit Rum, med nye strategier og indsigter i bagagen.
 •  Leg, humor og fællesskab er vejen frem! For at kunne nå frem til at tale om det, der er svært, er det vigtigt også at have det rart, sjovt og at blive genkendt og forstået.

Den enkelte er centrum

I Dit Rum tager vi udgangspunkt i den situation, som den enkelte står i her og nu – lige som vi tager fat i nærmiljøet og de ressourcer, der findes i det.

I projektet tror vi også på, at alle børn og unge, som vokser op i familier med misbrug i højere grad kan blive aktør i eget liv gennem netværksbaserede aktiviteter. Det handler om at styrke og støtte og finde redskaber, som passer til den enkelte. Og finde meningsfulde fællesskaber.

Samtidig får børn/unge i Dit Rum plads og rum til at reflektere over deres egen situation og måske dermed få bedre mulighed for at kunne træffe vigtige valg i livet.

I Dit Rum har vi også tilbud til gravide tæt på misbrug og de helt små børn, fordi vi ved, at også de kan blive påvirket af misbrug i familien, og fordi vi anser det for helt nødvendigt med en tidlig indsats.

Pårørende over 25 år får tilbud om pårørenderådgivning og –netværk via pårørenderådgivningen.

Vi bygger netværk

Dit Rum har vi fokus på at styrke netværket omkring de børn og unge, vi har med at gøre. Et stærkt netværk, der deler viden om det gode og det udfordrende, er en vigtig støtte på både kort og lang sigt.

Netværket kan både være familien, det private netværk og det professionelle – eller en kombination.
Måske er der en moster, som kunne være en fantastisk støtte for den unge – med lidt ekstra redskaber. Måske er der en sagsbehandler i kommunen, der kan have glæde af at møde de andre i barnets netværk. Eller måske er der en lærer, som mangler viden for at kunne se et “besværligt” barn i et nyt lys.

Netværkssamtaler

I Dit Rum kan vi hjælpe med at skabe netværk omkring barnet.

I netværkssamtalerne finder vi frem til barnets stemme, og vi prøver hele tiden at se hverdagen i børnehøjde. Barnets måde at reagere på bliver synligt – og mere forståeligt – for alle og samtidig samles et hold af lokale støtter til barnet/den unge.

I netværkssamtalerne tages der i fællesskab stilling til følgende

 • Hvad er vi bekymrede for?
  Fx trivsel, udvikling og komplicerede faktorer
 • Hvad virker godt?
  Fx styrker, ressourcer og undtagelser
 • Hvad skal der ske?
  Fremtidig rollefordeling og mål

Forskellige typer netværk

Deltagerne i netværkssamtalerne kan variere fra gang til gang, alt efter hvad behovet er.

Netværkssamtaler kan være med

 • barnet/den unge og den nære familie i.
 • barnet/den unge samt familie og det private netværk (andre betydningsfulde voksne i netværket, den gode nabo, veninden til mor, faren til barnets gode ven, der altid kører til fodbold m.m.)
 • barnet/den unge samt familie, private netværk og de professionelle omkring barnet (lærer, pædagog, sundhedsplejerske, dagplejemor, fritidsvejleder, behandler fra mors/fars stof- eller alkoholbehandling mm.)

For det enkelte barn og familie udvælges relevante deltagere og indholdet i netværkssamtalerne ud fra barnets/den unges og familiens behov og ønsker – og med inspiration fra folkene i Dit Rum.

Netværkssamtalerne forberedes grundigt, så alle føler sig trygge og kender til form og indhold af samtalerne.